Föreningen Storstockholms Kultur- och fritidschefer

Nätverksförening för kultur- och fritidschefer i Stockholms län.