Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

Samordnande organ för 19 fackförbund och liknande intresseorganisationer inom kulturens område.