Kylbranschens Samarbetsstiftelse

Information om vad KYS är och gör samt adresser och telefonnummer till kansli och förlag. Här finns också en förteckning över material som KYS tillhandahåller för försäljning, t ex Svensk Kylnorm.