Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

Riksomfattande branschförbund för mindre och medelstora verkstadsföretag. Förbundet har ungefär 600 medlemsföretag.