Sågverksföreningen Såg i Syd

Landets största regionala sågverksförening, med drygt 110 köpsågverk som medlemmar. Medlemsföretagen producerar ca 3,6 milj m³ sågade trävaror per år, vilket är 1/4 av Sveriges trävaruproduktion.