Svensk Mjölk

Branschorganisation för mejeriföretagen och mjölkproducerande bönder med unik kunskap inom områdena kost och nutrition, matlagning, mjölkkvalitet, mjölkpolitik, miljö, utfodring och skötsel, mjölkekonomi, ko-data, djurhälsa samt avel.