LO-Facken i Örebro och Lekeberg

Facklig information från LO-Facken i Örebro och Lekebergs kommuner. Även LO-Fackens arbetslöshetsprojekt, Fenix.