Aggarps Byelag

Aggarps by och boende i Svedala kommun, ca 20 km öster om Malmö. Byalaget bildat 1994 har anor från medeltiden och omfattar ca. 70 medlemmar. Syftet är att tillvarata de boendes intressen i olika frågor socialt såväl som praktiskt.