Kyrkesunds Byalag

Kyrkesunds Byalag, föreningen för att bevaka samhällets och medlemmarnas intressen.