Lås Upp begränsande normer

Normutmanande metoder för skolan. Gör övningar med dina elever och utmana normer i din undervisning. Normer kan begränsa våra val och möjligheter i livet och strida mot de mänskliga rättigheterna. Samtidigt behöver vi normer. Hur hänger det ihop?