Patientorganisationer

Föreningar för patienter med gemensamma sjukdomar eller intressen.