Hjärtebarnsförbundet

Hjärtebarnsförbundet är en ideell riksorganisation som samlar barn, ungdomar och vuxna födda med hjärtfel och deras familjer samt de som har haft barn med hjärtfel och tillvaratar deras intressen.