Svenska Fyrsällskapet

Våra fyrar är ett stycke svensk kulturhistoria som är väl värd att bevara. Föreningens mål är att öka intresset för, och kunskapen om, våra svenska fyrar och fyrplatser.