Svenska humanistiska förbundet

Vi har två uppgifter: att hålla den humanistiska bildningen vid liv och att hävda fundamentala humanistiska värden.