Trosa Frikyrkoförsamling

En ekumenisk frikyrkoförsamling i Trosa med medlemmar från olika samfund som Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan, olika pingstförsamlingar. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan.