Ryssby & Åby församlingar

Två församlingar i Svenska kyrkan, vid ostkusten norr om Kalmar. Om våra gudstjänster, körer, barngrupper och övrig verksamhet, kyrkor och församlingshem, medarbetare och vad vi står för. Artiklar, mycket bilder och lite av varje.