Familjehemmen Krut

KRUT är ett nytt unikt koncept som vill åstadkomma bättre förutsättningar för en av de viktigaste samhällsresurserna-familjehemmen.