Kulturmiljö som lokal utvecklingsfaktor

Om svensk regionalpolitik och vad en liten stad kan göra för att förbättra förutsättningarna för sin utveckling. D-uppsats i kulturgeografi baseras både på befintliga fakta och intervjuer med nyckelpersoner i Nora.