The Vicious Circle of Poverty

För dig som är intresserad av Indien, slumområden och kvinnofrågor. Läs min C-uppsats/MFS från Madras, Indien, som jag skrev våren 1995 i ämnet Kulturgeografi (Högskolan i Örebro).