Datorsektionen vid Högskolan i Jönköping

Ideell akademisk datorförening för studenter och anställda vid Högskolan i Jönköping.