Barnens Hus, Lund

Montessoriförskola. Verksamheten på Barnens Hus baseras på Maria Montessoris idéer om att barn är nyfikna; att de är fulla av upptäckarglädje och iver att lära sig nya färdigheter.