Malmen Montessori

Malmen Montessori är en fristående, föräldrakooperativt driven skola som omfattar förskola, föreskoleklass, grundskola 1-9 och fritidshem. Skolan har cirka 550 barn/elever.