Montessori i Skövde

Vår verksamhet är en föräldraförening som drivs som en ekonomisk förening. Som bas för både förskolan och skolan ligger föräldrarnas engagemang, med delaktighet i ett antal aktiviteter per år.