Kvarnbäcksskolan

Miljö- och datorinriktad skola för åk 1-5 i Haninge kommun som erbjuder åldershomogena och åldersblandade klasser.