Sveaskolan i Örebro

Grundskola i Örebro med verksamhet omfattande förskoleklass, grundskola och särskola år 1 - 6 samt fritidshemsverksamhet.