Slottsbergsgymnasiet

Skola för alla med utbildningar inom skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola samt särvux. För närvarande finns det 290 elever på skolan, varav 70 studerar på Särvux. Belägen inom Lindholmens gamla varvsområde i Göteborg.