Affärsengelska | Engelska för affärsvärden

Kurser i Affärsengelska för företagsledare. Kurser i engelska ger dig inte enbart tillgång till ett ökat ordförråd och förfinad förmåga i att anpassa din vokabulär efter situationen, den fungerar även som en kurs i hur affärslivet fungerar med utgångspunkt från autentiskt material från the Financial Times och the Economist.