Kulturbrottet

Akvarellgalleri, kurser och vandrarhem i småskalig Akvarellskola på Bohus-Malmön vid Smögen. Kurser i akvarell, stenhuggning, sång etc. Rum och god mat, fest, konferens, semester och vila. Personlig vägledning av Birgitta Alm, konstnär och folkhögskollärare.