Modell för individuell utbildning

'Att ta studenten efter 10 års skolgång'