Reggio Emilia i förskolan

Europeiskt nätverk och diskussionsforum för Reggio Emilia förskolor som syftar till att utveckla och fördjupa kunskaperna om pedagogiken.