Skolmedia

Ett länk-hotell byggs just framför allt för skolbruk. Tanken är att blanda gratislänkar av vitalt skolintresse med länkar till betalande kunder.