Nordisk FlygTeknikCentrum AB

Nordiskt FlygTeknik Centrum i Luleå erbjuder utbildningar till flygmekaniker och helikoptertekniker. Vi har kurser inriktade på både allmänflyg och småflyg.