Interaction and Service Design Research IxS

Forskargruppen för interaktions- och tjänstedesign utvecklar kunskap om och i, samt studerar kunskapsutveckling i och genom, design av interaktion och tjänster, och kunskap om designers och användares roll i användardriven innovation