Avd. för vetenskapshistoria, Uppsala universitet

Denna avdelning under Institutionen för idé- och lärdomshistoria bedriver forskning företrädesvis i modern svensk vetenskapshistoria.