Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

JMK skapades genom att Journalisthögskolan och Centrum för masskommunikationsforskning slogs samman. Därmed samlades all utbildning och forskning i journalistik, information och masskommunikation inom en enda institution.