Johan Åqvists grupp

Johan Åqvist, prof. i teoretisk kemi vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet presenterar sin grupps forskning. Här finns också hemsidan för molekyldynamikprogrammet Q.