Linné Online

Speciellt för elever och lärare inom gymnasiet och grundskolans högstadium presenterar Uppsala universitet glimtar från några forskningsområden, utgående från Carl von Linnés liv och verk.