Ludwig Institutet för Cancer Forskning

Ludwig Institutet för Cancer Forskning är en internationell forsknings organisation som består av tio grenar i sju olika länder. Ludwig Institutet i Stockholm består av två avdelningar: Ett grundforsknings laboratorie på Karolinska Institutets campus, och det kliniska forsknings laboratoriet på Karolinska Sjukhuset