Nobelstiftelsen

Nobelstiftelsen presenterar information om Alfred Nobel och stiftelsen. En sökbar databas över pristagare finns tillgänglig, liksom länkar till de prisutdelande institutionerna.