Wood Ultrastructure Research Centre

Centrum för forskning om vedfiberns ultrastruktur. Institutionen för trävetenskap vid SLU.