Fysicum, Lunds universitet

Modern fysikutbildning vid Lunds universitet, med många valmöjligheter och fördjupningar, anpassade efter den moderna forskningen ocharbetsmarknaden.