Institutionen för Fysik och Mätteknik, Linköpings universitet

Forskning inom bl.a. fasta tillståndets fysik, ytfysik, mätteknik, biologi och kemi.