Manne Siegbahnlaboratoriet

En nationell forskningsanläggning som bedriver forskning inom atom-, molekyl- och acceleratorfysik vid acceleratoranläggningen CRYRING. Laboratoriet är beläget vid Stockholms universitet.