Materialfysik vid Uppsala universitet

Fysik 3 är en forskargrupp vid Uppsala Universitet, med inriktning på Nukleära metoder inom fasta tillståndets fysik.