Nationellt centrum för högupplösande elektronmikroskopi (NCHREM)

Det nationella centrumet för högupplösande elektronmikroskopi är en del av avdelningen för (CAS) Centrum för Analys och Syntes vid Lunds universitet. Centrumet bedriver forskning och uppdragsverksamhet.