Centrum för forskning om offentlig sektor

CEFOS - Ett mångvetenskapligt forskningscentrum vid Göteborgs universitet inriktat på offentlig sektor. Här bedrivs forskningsprojekt med forskare från flera discipliner.