Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

En institution inom Samhällsvetenskapliga fakulteten och den enda av sitt slag i Sverige. Skolan har fyra huvudsakliga uppgifter, grundutbildning, vidareutbildning, forskarutbildning samt forskning.