Avd. f.

Vid Institutionen för arkitektur, Lunds tekniska högskola. Information om utbildning och forskning.