Avd. för Teknisk Vattenresurslära

Utbildning och forskning i vattenrelaterade ämnen vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Avdelningen för Teknisk Vattenresurslära bedriver utbildning och forskning inom kusthydraulik, urban hydrologi med mera.