Avdelningen för Metallurgi

Består av grupperna tillämpad metallurgi, teoretisk metallurgi och värme och ugnsteknik. Dessa grupper besitter stor kunskap på områden som metallurgi, kinetik, termodynamik, aerodynamik och förbränning.